HomeOntwikkelingVoedingOmhullingOpvoedingVaccinatieZieke kind

Antroposofische ouder- en kindzorg:
consultatiebureau
kinderspreekuur


Naast de reguliere bureaus voor ouder- en kindzorg zijn er in Nederland ca. 25
antroposofische consultatiebureaus, waar vanuit een antroposofische visie de groei en ontwikkeling van je kind gevolgd wordt.
 
Het verschil tussen het reguliere consultatiebureau en het antroposofische consultatiebureau komt voort uit de achtergrond van de medewerkers. 

De medewerkers op het antroposofische bureau hebben allen naast de benodigde reguliere opleiding(en) ook uitgebreide antroposofische scholing gevolgd. 

Hierdoor werken zij vanuit een door de antroposofie geïnspireerde visie, 
die aanvullende gezichtspunten levert bij het kijken naar kinderen 
en het begeleiden van ouders en kinderen in hun ontwikkeling. 

Wezenlijke aandacht vanuit interesse en eerbied voor het unieke en individuele
van ieder kind en zijn ouders, zijn kenmerkend voor de benadering van deze 
consultatiebureaus. 

Het Kinderspreekuur, ook voor kinderen ouder dan 4 jaar, biedt ouders de gelegenheid om specifieke vragen over hun kind te stellen. Per bureau kan dit verschillend georganiseerd zijn.