HomeOntwikkelingVoedingOmhullingOpvoedingVaccinatieZieke kind
Klachtenregeling voor de antroposofische gezondheidszorg
 
Ben je niet tevreden of heb je een klacht over een medewerker van het consultatiebureau? 
Blijf er niet te lang mee lopen en zoek contact met de betrokken persoon om er over te praten. 
Kijk of je er samen uit kunt komen. 

Lukt dit niet, dan kun je voor melding, bemiddeling of het indienen van een klacht  je wenden tot:

NVAZ via Zorggeschil vanwege WKKGZ. 
p/a NVAZ (Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders)
Postbus 839
3700 AV Zeist
telefoon: 030 6 945 544