HomeOntwikkelingVoedingOmhullingOpvoedingVaccinatieZieke kind

Literatuur


Kinderspreekuur, Gezondheid-Ziekte-Opvoeding 
W. Goebel en Michaela Glöckler: uitg. Christofoor
Kinderspreekuur is een medisch-pedagogisch handboek en naslagwerk, ontstaan vanuit de jarenlange ervaring van kinderartsen, werkend vanuit de antroposofie. 
Kinderspreekuur is gebaseerd op de ervaring dat geneeskunde en opvoedkunde een gemeenschappelijk doel hebben: de gezonde ontwikkeling van het opgroeiende kind te bevorderen. Daarom zijn vragen van medische, pedagogische en levensbeschouwelijke aard vaak nauwelijk te scheiden.
Groeiwijzer van nul tot één jaar 
Paulien Bom en Machteld Huber: uitg. Christofoor 
In dit praktische en uiterst bruikbare boek, dat de voeding en de verzorging van het kleine kind tot één jaar behandelt, komen in korte overzichtelijke hoofdstukken verschillende thema's aan de orde, zoals voeding en groei, verzorging en opvoeding, lichamelijke en geestelijke ontwikkeling, en (het vraagstuk) van het inenten.
Groeiwijzer van één tot vier jaar
Paulien Bom en Machteld Huber: uitg. Christofoor 

De opvolger van de Groeiwijzer van nul tot één jaar
Opvoeding en ontwikkeling: een ontdekkingsreis 
M. Glöckler, Ouders en hun kinderen; uitg. Christofoor.
Ouders en hun kinderen sluit aan bij het eerder bij Christofoor verschenen medisch-pedagogische handboek en naslagwerk Kinderspreekuur en wil, vanuit de grondgedachte dat binnen opvoeding en ontwikkeling de medische, pedagogische en levensbeschouwelijke aspecten nauwelijks te onderscheiden zijn, een gids zijn voor de ontdekkingsreis door het gebied van de gezonde ontwikkeling van het opgroeiende kind en zijn ouders. 
Kinderen en grenzen stellen; Opvoeden met gezond verstand 
P. Bom, uitg. Kosmos-Z&K
Aan de hand van praktijkvoorbeelden onderzoekt de auteur een aantal denkbeelden die de opvoeding kleuren. Voor het vinden van een nieuwe balans in de opvoeding doet ze een aantal praktische aanbevelingen.  Dit boek zet ouders en verzorgers van jonge kinderen aan tot denken en doen. Er is in aug 2015 een nieuwe, geheel herziene druk verschenen met aanvullingen, oa. kinderen en de nieuwe media.

Opvoeden is mensenwerk; zicht krijgen op je kind en je eigen levensloop 
Anneke Maissan, uitg. Christofoor
Dit boek reikt ideeën aan waarmee je als ouder zicht kunt krijgen op de ontwikkeling die je kind doormaakt en op de opvoeding die daarbij komt kijken. De kort en bondig geschreven hoofdstukken zijn zowel naar thema als naar levensfase gerangschikt en lopen van baby, peuter, kleuter, schoolkind en puber tot jong volwassene. 
Regelmaat en inbakeren; voorkomen en verhelpen van huilen en onrust 
Ria Blom,  uitg. Christofoor 
Een waardevol boek met praktische adviezen om onrust, overmatig huilen en weinig slapen bij jonge kinderen te voorkomen én te verhelpen.