HomeOntwikkelingVoedingOmhullingOpvoedingVaccinatieZieke kind

We volgen de ontwikkeling van je kind  

Je pasgeboren baby is een beloftevol wezen. Als ouder wil je niets liever dan de beste voorwaarden scheppen voor de ontplooiing van al die sluimerende beloftes. 
Een baby ontwikkelt zich snel en met iedere stap ontvouwt hij iets van zijn groeiende persoonlijkheid. 
In zijn ontwikkeling zijn wetmatigheden te herkennen, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van draaien, zitten, kruipen, staan en lopen. En toch heeft ieder kind ook zijn eigen variatie. 
Hoe komt jouw kind tot lopen: van midden in de ruimte gaan staan, 
of voorzichtig langs de rand optrekken en dan oversteken?  

Artsen en verpleegkundigen van de consultatiebureaus voor antroposofische ouder- en kindzorg kijken met je mee naar al die spannende en belangrijke momenten in het opgroeien van je baby tot peuter en kleuter. Ze ondersteunen je in je ouderschap door praktische adviezen over verzorging, voeding en opvoeding, maar ook door samen met jou op zoek te gaan naar antwoorden op de specifieke vragen die jij over jouw kind hebt. 
 
Let op: In de eerste week na de geboorte komt de jeugdverpleegkundige van de reguliere jeugdgezondheidszorg (JGZ)organisatie in je gemeente vanzelf langs voor het afnemen van de hielprik en de gehoortest. Dit gebeurt niet vanuit de zelfstandige antroposofische consultatiebureaus. 

De consultatiebureau-arts
Bij ieder bezoek aan de arts van het consultatiebureau onderzoekt deze je kind lichamelijk en bekijkt de grote lijn van zijn ontwikkeling en de gezondheid. Bij problemen zal de arts je adviseren en je kind waar mogelijk ondersteunen met natuurlijke geneesmiddelen en therapieen.
Zonodig zal de arts je doorverwijzen naar de huisarts.
Zij geeft ook voorlichting over kinderziekten,vaccinaties en vitaminetoevoegingen.
 
De verpleegkundige op het consultatiebureau
De verpleegkundige volgt de individuele ontwikkeling van je kind via de groei en vraagt naar bijzonderheden. Bij haar kun je terecht met al je vragen over de voeding, verzorging en opvoeding. Ook als het gaat om speciale voeding bij allergieën of adviezen over biologische voeding.
Bij de antroposofische babyverzorging draait veel om ritme, warmte en omhulling. Met de verpleegkundige kun je overleggen wat voor jouw baby of peuter geschikte kleding is, welke olie je kunt toevoegen aan het badje, of inbakeren kan helpen en aan welk speelgoed hij toe is. Zij kan je - in overleg met de arts - met raad en daad bijstaan bij veel voorkomende ongemakken, zoals koorts, oorpijn, hoest e.d.