HomeOntwikkelingVoedingOmhullingOpvoedingVaccinatieZieke kind
Vaccinatievoorlichting

De consultatiebureaus bieden de vaccinaties van het landelijk Rijksvaccinatieprogramma aan. Daarbij wordt ruime aandacht besteed aan voorlichting over deze vaccinaties en de ziekten waartegen wordt ingeënt. De voorlichting is belangrijk om zelf tot een weloverwogen beslissing te komen.
 
De antroposofische artsen raden vaccinaties niet af. Ten opzichte van de wenselijkheid van vaccinaties van kinderen tegen klassieke kinderziekten nemen zij een genuanceerd standpunt in.
 
Middels het RVP (Rijks Vaccinatie Programma) krijgen kinderen tijdens hun eerste levensjaren de volgende vaccinaties aangeboden:
 
Het is de taak van de arts om de ouders, overeenkomstig de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst), zorgvuldig voor te lichten over de betreffende ziektes, mogelijke complicaties en gevaren. Evenals over de positieve en negatieve aspecten van vaccineren. Op deze manier worden ouders optimaal voorgelicht zodat zij een autonoom besluit tot vaccinatie kunnen nemen.
 
Gezichtspunten betreffende de positieve werking van de klassieke kinderziekten (bof, mazelen, rode hond en kinkhoest) worden gerespecteerd, zonder aan de mogelijke gevaren voorbij te gaan. Ouders en artsen hebben waargenomen dat kinderen na het doormaken van een klassieke kinderziekte een grote en positieve stap in hun ontwikkeling hebben gezet en hun immunologische weerbaarheid is toegenomen. Zo zijn er serieuze aanwijzingen dat het doormaken van een of meer van deze kinderziekten de kans op het ontwikkelen van allergische aandoeningen op latere leeftijd beperkt.
Wanneer niet gevaccineerde kinderen in de puberteit deze kinderziekten nog niet hebben gehad wordt het advies gegeven vaccinatie serieus te heroverwegen, gezien de toenemende kans op complicaties bij volwassenen.
 
Literatuur:
Inenten, waarom wel, waarom niet, brochure in de serie Gezichtspunten, verkrijgbaar via www.gezichtspunten.nl  

De antroposofische visie wordt verwoord in de Brochure van het RIVM, Bezwaren tegen vaccinaties, het perspectief van de weigeraar, door F. Woonink, arts M en G. Citaat hieruit:        

"De antroposofen zien het doormaken van kinderziekten als een
essentiële stap in de ontwikkeling van een kind, mits de kinderziekte niet
een te groot risico vormt. Een antroposoof zou zeggen: “Tegenslagen,
ongemak en ziekten kunnen ook gezien worden als helpers in de
ontwikkeling. Een kind dat een koortsende ziekte doormaakt kan daarna
een sprong in de ontwikkeling doormaken. Ze zijn zindelijk, ze praten
goed, ze zijn meer zichzelf geworden. Kinderziekten helpen een kind
zichzelf eigen te maken, passend te maken. Door een kinderziekte
gaat het kind zijn erfelijkheid verbouwen en koorts is daarbij een
hulpmiddel.”
Als het kind dan ziek wordt zonder ingeënt te zijn, dan zal de ziekte in
alle rust, zorgzaamheid en oplettendheid moeten worden doorgemaakt.
Het besef is dus dat het kind zich beter ontwikkelt door dit ongemak.
Het is ook voor de ouder een ervaring en goed voor de ontwikkeling.
De verandering die het kind doormaakt, blijft je als ouder bij en is een
wezenlijke ervaring.
Ook klinkt er bij antroposofen kritiek door op de houding tegenover
ziekte van kinderen heden ten dage. Door de huidige leefstijl is er
tegenwoordig weinig ruimte voor de zorg die het doormaken en
uitzieken van een kinderziekte vraagt. Ziekte en gebreken worden door
de maatschappij gezien als louter mankementen die vermeden en
verholpen dienen te worden. Bovendien kost het geld als ouders thuis
moeten blijven en daarom mag het kind niet ziek meer zijn.
Eigen keuzes
In de antroposofie bestaat dus een eigen opvatting over het lichaam.
De afwijzing van vaccinaties is niet absoluut, maar relatief. Het
antroposofisch gezichtspunt benadrukt het maken van eigen keuzes,
zoals het weigeren van vaccinaties, of de keuze voor een later tijdstip.
Uitstel en afstel moeten beide mogelijk zijn. DKTP wordt als regel wel
gegeven; BMR wordt als niet noodzakelijk gezien."


Voor verdere informatie zie ook de volgende links:

www.rivm.nl/rvp     geeft informatie over vaccinaties en ziekten vanuit de overheid
www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Vaccins/Bijsluiters_vaccins   hier kunnen de bijsluiters gevonden worden
www.gr.nl              dit is een link naar de gezondheidsraad, waar de adviezen aan de minister voorbereid worden
www.nvkp.nl         zo kom je bij de Vereniging Kritisch Prikken, zie ook Vaccinaties doorgeprikt, informeer je en kies dan het beste voor jouw kind, C. Buis, N. Prent, T. Schaper, 2010